Władze

Władze PTLS w kadencji 2018-2021

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Sambor Grucza
WICEPRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Jerzy Żmudzki
WICEPRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
CZŁONKOWIE
prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
SEKRETARZ
dr Marta Małachowicz
SKARBNIK
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Zenon Weigt
CZŁONKOWIE
prof. UW dr hab. Anna Małgorzewicz
dr Joanna Pędzisz

Sąd koleżeński:

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Grzegorz Pawłowski
CZŁONKOWIE
prof. UMCS dr hab. Magdalena Sowa
dr Jolanta Knieja

Władze PTLS w kadencji 2015-2018

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Sambor Grucza
WICEPRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
WICEPRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Jerzy Żmudzki
CZŁONKOWIE
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
SEKRETARZ
dr Marta Małachowicz
SKARBNIK
dr Marcin Łączek

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Zenon Weigt
CZŁONKOWIE
dr hab. Aldona Sopata
dr Joanna Pędzisz

Sąd Koleżeński:

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Czesława Schatte
CZŁONKOWIE
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
dr Jolanta Knieja

Władze PTLS w kadencji 2012-2015

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Sambor Grucza
WICEPRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
WICEPRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Jerzy Żmudzki
SEKRETARZ
dr Marta Małachowicz
SKARBNIK
dr Łukasz Karpiński

Komisja Rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Zenon Weigt
CZŁONKOWIE
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
dr hab. Aldona Sopata

Sąd Koleżeński:

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Czesława Schatte
CZŁONKOWIE
prof. dr hab. Andrzej Kątny
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI