Aktualności

    AKTUALNOŚCI

26.04.2016 Relacja fotograficzna
z konferencji jubileuszowej PTLS 2016
w zakładce 'KONFERENCJE’

11.02.2016 PTLS zostało powołane na członka
Komitetu Technicznego nr 256
(KT ds. Terminologii, Innych Zasobów
Językowych i Zarządzania Treścią)
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
[pismo]

15.10.2015Informacje organizacyjne
dotyczące kolejnej
konferencji naukowej PTLS [tutaj]

30.04.2015 Relacja fotograficzna z Krakowa
w zakładce 'KONFERENCJE’

9.04.2015 Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków PTLS 18 marca 2015 r.
[tutaj]

25.02.2015Komunikat dotyczący
Walnego Zgromadzenia
Członków PTLS [tutaj]

25.11.2014  Informacje organizacyjne
dotyczące kolejnej
konferencji naukowej PTLS [tutaj]

29.04.2014  Relacja fotograficzna z Wrocławia
w zakładce 'KONFERENCJE’.

22.04.2013 Relacja z Olsztyna w zakładce
'KONFERENCJE’.

18.02.2013 Aktualizacja zakładki 'KONFERENCJE’.

01.12.2012 Uruchomienie nowej strony
internetowej.

 

    KONFERECJE   SPOTKANIA   WYKŁADY

27. konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

13-14 kwietnia 2018, Szczecin [zaproszenie]